O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti elektron kutubxonasi
ҚҚҚ Ҳ - ɨ
Nashriyot: . 100170, , , 13-., 2018 yil

  • Mualliflar:
  • Kitob tili: o'zbek
  • (PhD) ҳ ҳ B2018.1.PhD/Ped476. қ .


    AVTOREF.-10.05.18.pdf [1,26 Mb]